LPG Nedir, Nasıl Üretilir ve Nasıl Taşınır?

LPG Nedir, Nasıl Üretilir ve Nasıl Taşınır?

LPG Nasıl Elde Edilir?

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG), petrol veya doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımından oluşur. 

LPG, eser miktarda metan, etan, etilen, pentan ve penten de ihtiva edebilir.
LPG, petrolden ya da doğal gazdan bazı işlemlerden geçirilmek suretiyle doğrudan karışım hâlinde elde edilebileceği gibi, propan ve bütanın belirli oranlarda karıştırılması suretiyle de elde edilebilir.

LPG, gaz hâlinde havadan ağır bir karışım olup, yoğunluğu havanın yaklaşık olarak 2 katıdır. Bu açıdan, ortama yayıldığında zeminde birikmeye eğilim gösterir.

LPG, normal şartlar altında gaz hâlindedir. Bununla birlikte, basınç altında sıvılaştırılmış olarak tüplere ve tanklara doldurulur ve muhafaza edilir.

LPG üretiminde iki farklı kaynak vardır. Dünyada üretilen LPG’nin yaklaşık %60’ı doğal gazın kuyulardan üretilmesi sırasında, geri kalan %40’ı ise ham petrolün rafinajı sırasında elde edilir.

LPG Hangi Araçlarla ve Nasıl Taşınır?

Doğal gazın üretimi sürecinde elde edilen LPG, LPG tanker gemileri, boru hatları veya trenler ile depolama terminallerine taşınır. 

Ham petrolün rafinajı yoluyla rafinerilerde üretilen ve doğal gazın üretimi sürecinde elde edilen LPG, depolama terminallerinde depolanır. LPG daha sonra demiryolu taşıma araçları, tankerler veya boru hatları vasıtasıyla dolum ve depolama tesislerine transfer edilir. 

Tüp dolum merkezlerinde büyük tüp, küçük tüp ve piknik tüplerine gelişmiş teknoloji ile doldurulur. Büyük tüp, küçük tüp ve piknik tüpü gibi tüm tüplerin üzerinde emniyet bandı bulunur ve Milangaz tam doluluk garantisi sunar.

Kolayca sıvılaştırılabilmesi, LPG’yi çok yönlü bir enerji alternatifi kaynağı yapmaktadır. Çok çeşitli paketleme ve depolama seçenekleri sayesinde LPG’nin birbirinden farklı çok sayıda kullanım alanı vardır.