Çevreci Milangaz

Çevreci Enerji Milangaz

LPG, dünya çapında birçok ülkede önde gelen alternatif bir temiz enerji kaynağıdır. Çoğu hidrokarbon yakıtlara göre LPG’nin karbon-hidrojen oranının düşük olması nedeniyle ürettiği birim enerji başına daha az karbondioksit (CO2) açığa çıkar. LPG karbon salınımı düşük, yanma sırasında neredeyse hiç partikül yaymayan suyu ve toprağı kirletmeyen çevreci bir yakıttır.

Yaygın tedarik zinciri, çevresel faydaları ve farklı kullanım alanlarındaki çözümleriyle LPG enerji sektöründe önemli bir yere sahiptir. Dünya LPG birliği WLPGA’ya göre, LPG kullanımı hava kalitesini iyileştirir, sera gazı emisyonlarını düşürür ve çevreye fayda sağlar. Ayrıca LPG; kömür, doğalgaz, dizel, benzin, yakıt yağları, biyokütle türevi alkoller vb. alternatif yakıtlarla karşılaştırıldığında birim kütle başına daha fazla kalorifik değeri ve yüksek yanma verimi sayesinde optimum enerji çözümü sağlar.

Milangaz çevreci, yenilikçi ve verimli enerjisini daha çok tüketiciye ulaştırmak için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir.

Çevreci Enerji ile Temiz Gelecek

Milangaz, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle çevreci ürün ve projeler geliştirmektedir. Temiz, düşük karbonlu, verimli ve yenilikçi enerji olarak Milangaz çevrenin korunmasını destekler.