TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ RIZA BEYANI

İşbu beyanı onaylayarak, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, Likitgaz Dağıtım ve Endüstri A.Ş. (“Likitgaz”) tarafından tarafıma verilmekte olan hizmetler kapsamında, Likitgaz web sitesine/mobil uygulamasına sağladığım ad, soyad, telefon numarası, adres bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanarak (SMS, e-posta, telefon, faks, çağrı merkezi, vb. gibi) tarafıma her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları, her türlü pazarlama faaliyetleri, lansmanlar, anketler, çekilişler, indirimler, özel fırsatlar, açılış, davet, etkinlik, iletişim çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine, ticari elektronik ileti gönderilmesine hiçbir baskı altında kalmaksızın açıkça onay verdiğimi beyan ve taahhüt ederim.

Tarafımca verilmiş işbu rızanın geri alınabilir olduğu konusunda bilgim olduğunu ve bu doğrultuda Likitgaz’a, ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğimi, reddetme hakkımı İYS üzerinden de kullanabileceğimi bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.